rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
17 gru

Drodzy Rodzice,
w tym roku szkolnym bierzemy udział w Konkursie Wielka Liga Czytelników. Zachęcamy Was do udziału w tym wartościowym projekcie!

Regulamin projektu:
1. Rodzice/Prawni Opiekunowie wypełniają formularz zgłoszeniowy i przekazują go Koordynatorowi projektu w przedszkolu

2. Koordynator projektu w przedszkolu rejestruje uczestników na podstawie wypełnionych zgłoszeń. Warunkiem udziału dziecka/ucznia w konkursie jest podanie adresu e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika.

3. Koordynator projektu w przedszkolu udostępnia Uczestnikom elektroniczny plik z Pamiętnikiem Młodego Czytelnika

4. Pamiętnik to podstawowe narzędzie konkursu – jest to książeczka do rodzinnego uzupełniania na podstawie przeczytanych książek.

5. RODZINNE CZYTANIE – czytanie dziecku przez rodzica/opiekuna prawnego 5 dowolnych książek z listy konkursowej przedszkola. Rozmawianie z dzieckiem na temat treści oraz odbioru książki przez dziecko (np. ulubiona postać, ulubione wydarzenie).

6. Tworzenie przez dziecko w Pamiętniku Młodego Czytelnika rysunku do każdej z 5 przeczytanych książek oraz uzupełnianie przez rodzica/opiekuna odpowiednich rubryk na podstawie książki i rozmowy z dzieckiem.
7. Przekazanie Koordynatorowi Placówki wypełnionego Pamiętnika Młodego Czytelnika do dnia 25.03.2022

8. Sprawdzenie Pamiętnika i wpisanie zaliczenia sprawności czytelniczych w systemie obsługi projektu przez Koordynatora Placówki.

9. Po sprawdzeniu Koordynatora Placówki zwraca Pamiętnik rodzicowi/opiekunowi.

10. Uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnią Pamiętnik Młodego Czytelnika otrzymają Dyplom Aktywnego Czytelnika.

Pamiętnik Młodego Czytelnika można znaleźć tutaj:

Lista książek:

karta zgłoszenia:

Dokumenty do pobrania znajdują się także tutaj:
https://drive.google.com/drive/folders/1HH9aMpH4JseUP2enO8C70HcynnxrBc4B?usp=sharing

Koordynator projektu w przedszkolu: Karina Perkowska (karina.perkowska@gmail.com)

17 gru |