rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
9 kw.

Zaświadczenie dla Rodziców

W związku z przejściem placówki w tryb pracy zdalnej poniżej zamieszczamy link do zaświadczenia, że w okresie od 19 listopada do 04 grudnia zajęcia stacjonarne zostały zawieszone.

https://mp34.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/12/zaświadczenie-dla-rodziców-do-11.12.pdf

Zaświadczenie dla Rodziców

W związku z przejściem placówki w tryb pracy zdalnej poniżej zamieszczamy link do zaświadczenia, że w okresie od 19 listopada do 04 grudnia zajęcia stacjonarne zostały zawieszone.

Zaświadczenie dla Rodziców

W związku z przejściem placówki w tryb pracy zdalnej poniżej zamieszczamy link do zaświadczenia, że w okresie od 19 do 27 listopada zajęcia stacjonarne zostały zawieszone.


Procedura bezpieczeństwa – COVID19

https://mp34.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/POLITYKA-BEZPIECZEŃSTWA-NA-TERENIE-MIEJSKIEGO-PRZEDSZKOLA-NR-34-ok.pdf

Informacja o przesunięciu terminu stacjonarnej pracy przedszkola

Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc pod uwagę, opinię z dnia 20 maja 2020 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informujemy, że wznowienie stacjonarnej pracy przedszkola  zostaje przesunięte  z dnia 25.05.2020 r. na dzień 1.06.2020 roku.

https://www.facebook.com/krupamarcinpl/videos/1613429135478783/

Wznowienie stacjonarnej pracy przedszkola przesunięte na 25.05.2020

Szanowni Państwo,

sytuacja panującej pandemii zmienia się bardzo dynamicznie. Kiedy wydawało się, że liczba nowych zakażeń w naszym kraju zmniejsza się, to właśnie w naszym województwie zawiązało się nowe ognisko wirusa. Z uwagi na powyższe, pozostając w kontakcie i dialogu z włodarzami miasta, dbając o zdrowie naszych wychowanków oraz personelu, zostaliśmy zmuszeni do przesunięcia terminu wznowienia stacjonarnej pracy przedszkola na 25.05.2020r.

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4127&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

Mamy nadzieję, że spotkanie z wami jest już blisko. Czekamy na nie odliczając każdy dzień 🙂 Do zobaczenia 🙂

Miejskie Przedszkola pozostają zamknięte

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Pana Prezydenta Marcina Krupy, Przedszkola w Mieście Katowice na chwilę obecną pozostają zamknięte.

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4103&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

Wydłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym do 24.05.2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,  przerwa w nauczaniu stacjonarnym została przedłużona do 24.05.2020.

Wydłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

10 zasad wirusoobrony

grafika dzięki uprzejmości wydawnictwa Dwukropek

Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie plakat-duzy-z-logo-kprm-3-751x1024.jpg

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice!

W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów, a dotyczącym podjęcia dalszych działań profilaktycznych, w zakresie zagrożenia zakażenia koronawirusem informuję, że do dnia dzisiejszego nie odnotowano na terenie miasta Katowice żadnego przypadku zachorowania.
Jednocześnie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu, od dnia 12 marca 2020 roku  na okres 2 tygodni, t.j. do 25 marca 2020

W dniach 12 i 13 marca br. przedszkole organizuje jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wychowanków, którym rodzice nie będą w stanie w tych dniach zapewnić opieki. (proszę o informacje , kto będzie korzystał z tej formy pomocy).

Ponadto odwołuję wszystkie zebrania, spotkania, konsultacje w ww. okresie.

Informuję również, iż wzmożenie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez zachowanie podstawowych zasad higieny, bieżącą dezynfekcję tzw. powierzchni kontaktowych, jest skuteczną metodą w zakresie profilaktyki.

Odwołanie zaplanowanych wyjść
i wycieczek

Szanowni Państwo


W związku z niepokojącą sytuacją dotyczącą koronawirusa i kolejnymi pojawiającymi się przypadkami zachorowań w naszym kraju a także zgodnie z rekomendacjami płynącymi z Ministerstwa i Wydziału Edukacji, w trosce o zdrowie Państwa dzieci podejmujemy decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych wyjść i wycieczek.

Co powinniśmy wiedzieć o koronawirusie?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 3-koronawirus-kichanie-kaszel-1030x579-1-1024x576.jpg

9 kw. |