rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
11 mar

Wiek przedszkolny to bardzo ważny etap w rozwoju małego dziecka, również z punktu widzenia kształtowania zachowań prozdrowotnych. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” nie ogranicza się jedynie do przekazywania wiedzy, ale również do kreowania odpowiedzialności za własne zdrowie.
Dobry stan zdrowia jest warunkiem prawidłowego przystosowania się do środowiska społecznego, a dobre samopoczucie i odporność organizmu umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę.
Biorąc pod uwagę te ważne aspekty, społeczność Jasia i Małgosi zdecydowała się na podjęcie wyzwania, zrealizowanie szeregu działań i przystąpienie do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

11 mar |