rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
7 mar

Rusza rekrutacja do Miejskich Przedszkoli

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, informujemy iż od 07.03.2022 r rozpoczyna się rekrutacja do Miejskich Przedszkoli.

Pierwszy etap dedykowany jest dla rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola i polega na złożeniu Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w okresie od 07.03 do 14.03.2022.

Szczegółowy harmonogram całego procesu rekrutacji dostępny tutaj

https://mp34.katowice.pl/harmonogram-rekrutacji/

Treść zarządzenia dostępna na stronie

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12933/2211-2022a.pdf

Formularz Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny tutaj

Rodzice nowych kandydatów na przedszkolaka, chętni do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 od 22.03.2022 będą mieli możliwość wypełnić wniosek logując się na stronie

https://katowice.przedszkola.vnabor.pl

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria.

Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego wymaga – dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Niekompletny, niepodpisany wniosek nie będzie przyjmowany.

Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!  Zasady są identyczne dla wszystkich Miejskich Przedszkoli w Katowicach.

7 mar |