rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
14 mar

W dniach od 19 marca 2018r. do 20 kwietnia 2018r. odbywać się będzie rekrutacja podstawowa na rok szkolny 2018/19. Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny.
Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola logują się na stronie internetowej www.katowice.przedszkola.vnabor.pl i wprowadzają dane do formularza zgłoszenie dziecka do przedszkola.

W procesie naboru, nie biorą udziału dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w dniach od 12 marca do 16 marca 2018r.

Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria.

Po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego wymaga – dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
Wprowadzony system zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych na wszystkich etapach rekrutacji.

Zasady są identyczne dla wszystkich Miejskich Przedszkoli w Katowicach.