rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
1 wrz
ODDO                                  NASZE CODZIENNE DZIAŁANIA

600
 

800

Schodzenie się dzieci, wspieranie rozwoju dzieci m.in.: zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem lub indywidualna, o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe; zabawy i ćwiczenia poranne; czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe.

800 845 Zajęcia kierowane wspierające rozwój dziecka m.in. zajęcia dydaktyczne różnego typu
845900

Czynności higieniczne; czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów; przygotowanie do śniadania

900930Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych – mycie zębów
 

 

930

 

 

1150

Zajęcia kierowane i niekierowane wspierające rozwój dziecka m.in.: zajęcia dydaktyczne różnego typu, zabawy swobodne inicjowane potrzebami
 i zainteresowaniami dzieci zarówno w przedszkolu jak i w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, rytmiczne, zabawy z językiem obcym nowożytnym, religia, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, rozmowy indywidualne
11501200Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu, pełnienie dyżurów, czynności samoobsługowe
12001230Obiad – celebrowanie posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych
12301245Poobiedni odpoczynek Grupy 4,5,6 latków – relaksacja,

(1245-1400) Grupa 3-latków leżakowanie słuchanie muzyki, relaks z książką.
12451345Zabawy kierowane i niekierowane wspierające wielokierunkową aktywność dziecka m.in.: zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery ćwiczenia utrwalające wiadomości, wspieranie rozwoju dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, gimnastyka paluszkowa.
13451400Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, pełnienie dyżurów, czynności samoobsługowe
14001415Podwieczorek- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych
 

 

1415

 

 

1700

Różnorodne zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dzieci w każdej sferze; zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna i grupowa, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

1 wrz |