rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
23 marca

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/ Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00. Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru: ➡ Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny... 

19 marca

Szanowni Państwo, decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłuża się termin składania wniosku dla rekrutacji przedszkolnej z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00   (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 838/2020 z dnia 18 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania... 

18 marca

Informacja dotycząca sposobu dostarczania dokumentów rekrutacyjnych  

17 marca

 

17 marca

 

16 marca

Z pewnością wielu z nas zastanawia się, jak spędzić te dwa tygodnie z dzieckiem w domu, by ten czas nie był zmarnowany zarówno dla rodzica, jak i dziecka? Potraktujmy czas zamknięcia placówek oświatowych jako czas na umocnienie relacji ze swoimi pociechami. Budowanie więzi i okazję do miłych chwil spędzonych z własnym dzieckiem. Spożytkujmy go zatem na wspólne gry, zabawy, czytanie książek wybranych z domowej biblioteki, zorganizujmy domowy aerobik dla całej rodziny, każdego dnia wybierając nowego trenera spośród domowników. W ten sposób dziecko będzie miało możliwość... 

11 marca

Szanowni Rodzice! W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów, a dotyczącym podjęcia dalszych działań profilaktycznych, w zakresie zagrożenia zakażenia koronawirusem informuję, że do dnia dzisiejszego nie odnotowano na terenie miasta Katowice żadnego przypadku zachorowania. Jednocześnie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu, od dnia 12 marca 2020 roku  na okres 2 tygodni, t.j. do 25 marca 2020 W dniach 12 i 13 marca... 

10 marca

Szanowni Państwo W związku z niepokojącą sytuacją dotyczącą koronawirusa i kolejnymi pojawiającymi się przypadkami zachorowań w naszym kraju a także zgodnie z rekomendacjami płynącymi z Ministerstwa i Wydziału Edukacji, w trosce o zdrowie Państwa dzieci podejmujemy decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych wyjść i wycieczek.  

28 lt.

Czym jest koronawirus?Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada... 

27 lt.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Katowice Szanowni Państwo Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 783/2020 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli w mieście Katowice na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie poprzez system elektroniczny w terminie od 16 marca 2020 godz. 9.00 do 27 marca 2020 godz.15.00   pod adresemhttps://katowice.nabory.pl/ Link do strony będzie aktywny w późniejszym terminie. Rodzice którzy chcą aby dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021 w dotychczasowej placówce... 

10 wrz.

Drodzy Sympatycy Przedszkola!Rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku po raz kolejny zgłoszony został projekt dotyczący naszego przedszkola. Będziemy wdzięczni za wszelkie głosy!Szczegóły na plakacie oraz na stronie bo.katowice.eu  

31 maja

 

5 kwietnia

STRAJK Uprzejmie informuję, że od 8 kwietnia rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Strajk będzie miał miejsce także w naszym przedszkolu.  Wobec powyższego, dla pełnej informacji rodziców podaję że przedszkole na czas strajku jest zobowiązane zapewnić zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Z uwagi na fakt, iż nasi nauczyciele również przystępują do strajku, opiekę nad dziećmi w tym czasie sprawować może jednoosobowo dyrektor przedszkola bądź osoby oddelegowane z innych placówek. Rodzice mają możliwość... 

5 kwietnia

Pobierz Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz... 

18 marca

Link do zalogowania dla kandydatów https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/News