rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
16 kw.

Rusza rekrutacja do Miejskich Przedszkoli

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, informujemy iż od 01.03.2021 r rozpoczyna się rekrutacja do Miejskich Przedszkoli.

Pierwszy etap dedykowany jest dla rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola i polega na złożeniu Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w okresie od 1.03 do 04.03.2021.

Szczegółowy harmonogram całego procesu rekrutacji dostępny tutaj

https://mp34.katowice.pl/harmonogram-rekrutacji/

Treść zarządzenia dostępna na stronie

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf

Formularz Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny tutaj

Rodzice nowych kandydatów na przedszkolaka, chętni do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 od 12.03.2021 będą mieli możliwość wypełnić wniosek logując się na stronie

http://katowice.formico.pl

16 kw. |