rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
16 kw.

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W MIEŚCIE KATOWICE

Lp. Rodzaj czynności
Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym
1
Składanie przez rodziców
deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego.

od 01.03.2021 do 04.03.2021 ————————–
2
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12.03.2021 od godz. 11:00

do 24.03.2021 do godz. 15:00
od 14.07.2021
od godz. 08:00

do 16.07.2021
do godz. 15:00
3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

od 22.03.2021 od godz. 8:00

do 02.04.2021 do godz. 15:00
od 16.07.2021
od godz. 8:00

do 21.07.2021
do godz. 10:00
4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.04.2021 r. o godz. 13:00 23.07.2021 r. o godz. 13:00
5
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 06.04.2021 od godz. 09:00

do 13.04.2021 do godz. 15:00
od 26.07.2021
od godz. 8:00

do 28.07.2021
do godz. 15:00
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.04.2021
o godz. 12:00
02.08.2021
o godz. 15:00
16 kw. |